Kippen Houden

Pikorde Bij Kippen: Wie Is De Baas?

Door Kippen.be Redactie

Hoewel het een beetje autoritair kan klinken, handhaaft de pikorde bij kippen de harmonie binnen een toom. Hierdoor volgen ze een strikte gedragscode en worden constante gevechten en gekibbel vermeden.

Door een hiërarchie binnen de toom tot stand te brengen, kunnen alle kippen naast elkaar leven en een plaatsje opeisen. Het biedt ook stabiliteit aan de hele toom.

Als je kippen houdt is het belangrijk om de pikorde te begrijpen, zeker wanneer je verschillende rassen wil houden. We vertellen je er alles over, hoe de pikorde onstaat en welke combinaties van rassen je best kan vermijden.

Wat is de Pikorde bij Kippen?

De pikorde bepaalt de rol en plaats van elke kip binnen de toom. Meestal is de kip bovenaan de pikorde de sterkste en gezondste en ook de baas binnen het kippenhok. Zonder pikorde ontstaat chaos. Stel je voor dat je in een wereld leeft waar er geen regels en wetten zijn die we moeten volgen.

Je hoeft natuurlijk de pikorde niet zelf te bepalen, dat doen de kippen wel, het zit in hun natuur.

En dat is maar goed ook, want diegene aan de top van de pikorde heeft veel verantwoordelijkheid. De kip bovenaan is de sterkste en gezondste van allemaal, maar ook de baas. Als zodanig vallen de veiligheid en het voortbestaan ​​van de toom op de figuurlijke schouders van die kip.

Credits:  @estoniangardeneer  (IG)

De kip bovenaan de pikorde is verantwoordelijk voor het beschermen van de toom tegen roofdieren en andere gevaren, het leiden naar potentiële voedselbronnen en het aankondigen van het begin van de dag. 

Als je wil weten welke kip in het hoogst aan de pikorde staat, kijk dan even naar wie ’s morgens het voortouw neemt of welke haan als eerste kraait.

De kippen hoogst in de pikorde hebben misschien wel veel verantwoordelijkheden, ze krijgen ook heel wat speciale voordelen. Ze hebben het recht om als eerste een slaapplaats te kiezen, als eerste te eten en te drinken.

Hoe Wordt de Pikorde Bepaald?

Kippen pikken elkaar om hun plek in de pikorde te bepalen. Maar dat is niet de enige factor die de pikorde binnen een toom bepaalt.

Sommige kippen zullen anderen proberen te intimideren door hun nekveren op te zetten en anderen uit te dagen naar beneden te staren totdat er één zich terugtrekt. Voor anderen gaat het erom te pronken met hun grootte, of het nu door hun grote lichaam, kammen, poten of lellen is. Anderen vechten het simpelweg uit, dit kan enkele seconden tot minuten duren.

een groep kippen

Rassen die Hoog in de Pikorde Staan

Benieuwd welke kippenrassen dichtbij of bovenaan de pikorde staan? Hoewel er enkele verrassingen zijn, zijn de meeste wat je verwacht van de kippenrassen die de toom regeren.

Grotere Rassen

Kippenrassen zoals OrpingtonsAustralorps en Brahmas zijn wat ervaren kippenhouders vriendelijke reuzen noemen. Hoewel ze over de nodige tools beschikken om zich een weg naar de top te vechten, zijn deze rassen meestal tevreden met een plaats in het midden van de pikorde.

Door ze samen met kleinere kippenrassen met dezelfde persoonlijkheid op te voeden, schieten deze vriendelijke reuzen naar de top van de pikorde. Dat komt omdat hun enorme grootte hen een duidelijk voordeel geeft ten opzichte van kleinere kippenrassen die net zo vriendelijk en zachtaardig zijn als zij.

Credits: @sylvia0223 (IG)

Hoewel grootte een sleutelrol speelt bij het bepalen van de positie van een kip in de pikorde, is het slechts één van de vele factoren. Als zodanig blijven grotere kippenrassen niet noodzakelijkerwijs aan de top van de hiërarchie, omdat het volledig afhankelijk is van de rest van de toom.

Dominante Rassen

De pikorde gaat niet altijd over grootte. Vaker wel dan niet gaat het om de persoonlijkheid van het ras.

Rassen die vaak hun dominantie tonen, staan ​​meestal bovenaan de pikorde. Normaal gesproken zijn deze dominante rassen actieve kippen en zullen ze zich laten gelden ten opzichte van andere kippenrassen.

Hoewel ze zachtaardig en gemakkelijk in de omgang zijn naar mensen toe, vertaalt die interactie zich meestal niet als het om andere kippen gaat. Enkele voorbeelden van deze dominante rassen zijn de WyandotteRhode Island RedPlymouth Rock en New Hampshire.

een new hampshire haan
Credits: @clucklife  (IG)

Deze rassen hebben de neiging om luid te zijn, meer met hun veren pronken en een overschot aan zelfvertrouwen hebben. Zet daarom geen kleine of te volgzame kippen bij deze rassen om problemen zoals pestgedrag te voorkomen.

Vechthoenders

Last but not least zijn er de vechthoenders. Zoals hun naam al aangeeft, staan ​​deze rassen bekend om hun strijdvaardigheid.

Ze zijn speciaal gefokt voor hun agressiviteit en dominantie. Twee van de meest agressieve kippenrassen zijn de Maleier en de Old English Game. De Indio Gigante is een ras dat voortkomt uit een lijn van assertieve kippenrassen en als zodanig in dezelfde categorie wordt geplaatst als de eerder genoemde.

een maleier haan

Deze rassen hebben veel overeenkomsten met andere dominante kippenrassen. Het belangrijkste verschil is hun temperament als het gaat om de pikorde. Vanwege hun agressieve persoonlijkheid ten opzichte van andere kippen, zullen ze er niet voor terugdeinzen om kippen zwaar te verwonden tijdens het vaststellen van de pikorde.

Rassen die Laag in de Pikorde Staan

Zoals je waarschijnlijk al wel kunt raden, zijn de kippenrassen die de onderste sporten van de pikorde bezetten, klein, zwak en hebben ze een vriendelijke, onderdanige houding. De meeste krielkippen vallen hier onder. 

Zijdehoentjes, Faverolles, Ayam Cemani, Cochin, Sussex en de Padua zijn slechts enkele voorbeelden van rassen die meestal onderaan de pikorde staan. Ook de Orpington en Australorp staan meestal onderaan de pikorde wanneer ze geplaatst worden bij assertievere rassen.

Het valt je waarschijnlijk op dat deze twee eerder werden genoemd als kippen die hoog in de pikorde kunnen staan. En vanwege hun grootte is dat relatief waar. In vergelijking met dominante rassen missen ze echter de nodige persoonlijkheid om aan de top te blijven en als zodanig variëren hun posities in de pikorde afhankelijk van de kippenrassen die je in een toom grootbrengt.

Hoeveel Hanen Hou Ik Best?

De meeste kippenhouders adviseren één haan per tien hennen, wat zowat de gouden regel is. Dit komt omdat het concurrentie binnen de toom voorkomt en tegelijkertijd de hennen veilig en gezond houdt. Hanen kunnen tijdens de paartijd overdreven agressief worden. Er moeten dus genoeg hennen zijn voor een enkele haan.

Als er te veel hanen zijn, kunnen er hevige gevechten uitbreken. Als er te weinig hennen zijn, kan de haan stress veroorzaken bij de hennen, waardoor hennen veren verliezen of gewond raken tijdens het paren.

Natuurlijk geldt deze regel niet voor alle rassen. Bij het houden van Zijdehoenders werkt de verhouding van één haan tot zes hennen het beste. Als je moeite hebt om de verhouding per ras te bepalen, pas dan de algemene vuistregel toe: één haan per toom van minstens zes kippen.

Kan je de Pikorde Resetten?

Ja, bij pestgedrag of een agressieve leider in de toom kun je de pikorde herschikken door de pestkop een paar dagen te verwijderen van de groep. Tegen de tijd dat je de kip weer in de toom introduceert, zal deze weer onderaan moeten beginnen.

Maar waarom zou je de pikorde willen resetten? Soms duiken er problemen op binnen de toom. Pesten is een veelvoorkomend probleem waar ervaren kippenhouders mee te maken krijgen.

De kip onderaan de pikorde kan bijvoorbeel vaker dan normaal zwaar aangevallen of gepest worden. Als je dit laat gebeuren, kan het constante pikken en aanvallen de kip zwaar verwonden. In extreme gevallen kunnen deze aanvallen zelfs leiden tot kannibalisme.

Om dit te voorkomen, moet je eerst de gepeste kip uit de groep halen en kijken wat er mis mee is. Behandel de wonden en hou hem een ​​paar dagen afgezonderd van de rest. Integreer de kip daarna weer in de toom en let de volgende dagen goed op eventuele tekenen van pestgedrag.

Dit werkt ook andersom. In sommige gevallen oefent de alfahaan of alfahen zijn voorrecht uit om eerst te eten, waardoor de andere kippen helemaal geen kans krijgen om te eten.

Je reset de pikorde door de probleemkip een paar dagen weg te halen. Dus als je de pestende haan of kip weer in de toom introduceert, begint hij onderaan de pikorde en moet hij zich weer een weg naar de top banen.

Rassen Die Goed Bij Elkaar Passen

De persoonlijkheden zijn erg belangrijk wanneer je twee of meer verschillende kippenrassen samen in één toom wil houden. Het samen houden van dominante kippen met schuwe kippen is bijvoorbeeld een heel slecht idee. Dat is de reden waarom de meeste kippenhouders niet zullen proberen een Zijdehoen met Rhode Island Red-kippen te houden.

Orpingtons en Australorps zijn twee kippenrassen die harmonieus naast elkaar kunnen leven. Deze twee vriendelijke reuzen lijken veel op elkaar, zowel qua persoonlijkheid als hoe ze met anderen omgaan.

Het mixen van Silkies en Cochins met die vriendelijke reuzen werkt ook. Zolang beide kippenrassen vergelijkbare persoonlijkheden hebben, kunnen ze goed met elkaar opschieten in dezelfde toom.

Als je een meer dominant kippenras in je tuin wilt houden, dan is het alleen maar logisch dat je ze koppelt aan een ras met dezelfde persoonlijkheid, of het houdt bij één ras. Op die manier wordt er een natuurlijke en eerlijke pikorde vastgesteld.

Wat betreft hybride kippen, zoals de Bruine Legkip of Blue De Landes, hun persoonlijkheden vallen niet zo op als de anderen op onze lijst. Dus hun interactie verschilt van kip tot kip.

De meesten beschouwen hybride kippen echter als vriendelijk en zachtaardig en als zodanig zijn ze goede toevoegingen aan een toom met vergelijkbare eigenschappen. Hybride kippen hebben niet het meest uitgesproken karakter.

Samenvatting

De pikorde bepaalt de rol en plaats van elke kip, waarbij de sterkste en gezondste doorgaans de bovenste positie innemen. De best gerangschikte kippen hebben verantwoordelijkheden zoals het beschermen van de toom, ze naar voedselbronnen leiden en het begin van de dag aankondigen.

share
Kippen.be Redactie

De kippen.be redactie bestaat uit Kat, hoofdredacteur, en Nick, die samenwerkt met pluimvee specialisten en dierenartsen in het veld.

Lees Ook

een feed-o-matic trapvoederbak
Hoe Laat Je Kippen Wennen Aan Een Trapvoederbak?
20 juni, 2024
FEEDOMATIC trapvoederbak
Feed-O-Matic Automatische Trapvoederbak: Review (2024)
19 juni, 2024
Hollywood Celebrities Die Kippen Houden
18 mei, 2024
een brinsea broedmachine
Brinsea Broedmachines: Review (2024)
10 april, 2024
de chickcozy broedmachine
Chickcozy Broedmachine: Review (2024)
3 april, 2024

Meer Artikels

een groep kippen waar de pikorde werd bepaald
Pikorde Bij Kippen: Wie Is De Baas?
5 juli, 2023

Vers van de pers

een feed-o-matic trapvoederbak
Hoe Laat Je Kippen Wennen Aan Een Trapvoederbak?
5 juli, 2023
FEEDOMATIC trapvoederbak
Feed-O-Matic Automatische Trapvoederbak: Review (2024)
5 juli, 2023
een nestera kippenhok
Nestera Kippenhokken: Review (2024)
5 juli, 2023
Hollywood Celebrities Die Kippen Houden
5 juli, 2023
een brinsea broedmachine
Brinsea Broedmachines: Review (2024)
5 juli, 2023