Privacybeleid

Bij kippen.be vinden we jouw privacy uiterst belangrijk. In dit privacybeleid leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en wat jouw rechten zijn.

1. Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van lezers en fans die gebruik maken van de diensten en informtie op kippen.be

2. Over Kippen.be

Kippen.be is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. Juridisch gezien publiceert kippen.be haar artikels vanuit België, Antwerpen. De artikels worden gepubliceerd door NIXFIX publishing in samenwerking met Digital Bandit.

Voor de publicatie van de artikels werken wij samen met schrijvers, artsen, pluimvee experten en dierenartsen over de hele wereld.

3. Welke gegevens verwerkt kippen.be

Kippen.be verwerkt de volgende types persoonsgegevens wanneer je ze rechtstreeks met ons deelt (bijvoorbeeld in communicatie) of wanneer je onze diensten gebruikt:

4. Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt?

We verwerken enkel persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om bepaalde doeleneinden te realiseren. Dit is noodzakelijk in volgende gevallen:

Als geen van deze situaties van toepassing is dan vragen wij altijd toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken. Bijvoorbeeld om

6. Aan wie kunnen mijn persoonsgegevens doorgegeven worden?

Wij verkopen nooit persoonsgegevens aan andere bedrijven. We laten ook niet toe dat derde partijen je persoonsgegevens gebruiken voor eigen doeleinden, tenzij hier expliciet toestemming voor gegeven werd.

Concreet worden je gegevens enkel gedeeld met volgende partijen:

7. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Gegevens worden nooit langer bewaard dan nog voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld. De enige uitzondering is wanneer wij gegevens moeten bewaren voor het uitvoeren van een bepaalde wetgeving (zoals het bijhouden van facturen voor de fiscus).

8. Wat zijn mijn rechten en hoe oefen ik ze uit?

Als lezer van kippen.be heb je een fundamenteel recht op gegevensbescherming. Dit is de lijst van rechten die u kan uitoefenen:

Wanneer je nooit nog marketing telefoontjes wilt ontvangen van eender welk bedrijf raden wij aan om je telefoonnummer toe te voegen aan de bel-me-niet lijst (www.dncm.be). Om geen reclame per post meer te ontvangen van eender welk bedrijf kan je je gegevens toevoegen aan de Robinson lijst (www.robinsonlist.be).

Recht om toestemming in te trekken
Als je ooit toestemming hebt gegeven voor bepaalde verwerkingen kan je die toestemming altijd terugtrekken. Zo kan je je altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie over je rechten en plichten verwijzen we je naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

9. Wijziging van dit Privacybeleid

We houden het privacybeleid up to date, bijvoorbeeld bij veranderingen in onze dienstverlening. U kan de laatste update en wijzigingen hier steeds vinden. Bij belangrijke wijzigingen brengen we je op de hoogte vooraleer ze van kracht worden.

10. Heb je nog vragen?

In geval van vragen over dit Privacybeleid, kan je op contact opnemen via info@kippen.be